תחומי פעילות

לאור מצבם של בניינים רבים בארצנו ובעקבות התראות רבות על צפי לרעידת אדמה קרובה הוכנה תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים ישנים כנגד רעידות אדמה. בתמ"א 38 נתנו הנחיות מדויקות כיצד יש לחזק מבנים אלו ובנוסף נקבע גם שהוועדות לתכנון ובנייה המקומיות יוכלו להתיר תוספת של זכויות בנייה.

חיזוק הבניין עפ"י תמ"א 38 ותקן ישראלי 413 לרעידות אדמה.
החיזוק יבוצע עפ"י תכניות מהנדס קונסטרוקטור ופיקוח הנדסי עליון צמוד.

הפרויקט ילווה על ידי אדריכל, קונסטרוקטור, מודד, יועץ קרקע, יועץ חשמל, יועץ אינסטלציה, יועץ בטיחות, יועץ נגישות, יועץ מעליות ,יועץ פיתוח ונוף ועוד.

קבלת אישורים מכיבוי אש, הג"א, חברת החשמל, יובלים, בזק, הרשות המקומית  וכל אישור שיידרש לשם קידום ביצוע הפרויקט.

בהמשך להצעתנו אנו מתחייבים לחזק את בניינכם עפ"י התמ"א ועפ"י התקן  המקובל במדינת ישראל לרעידות אדמה (ת"י 413).

לאור מצבם של בניינים רבים בארצנו ובעקבות התראות רבות על צפי לרעידת אדמה קרובה הוכנה תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים ישנים כנגד רעידות אדמה. בתמ"א 38 נתנו הנחיות מדויקות כיצד יש לחזק מבנים אלו ובנוסף נקבע גם שהוועדות לתכנון ובנייה המקומיות יוכלו להתיר תוספת של זכויות בנייה.

חיזוק הבניין עפ"י תמ"א 38 ותקן ישראלי 413 לרעידות אדמה.
החיזוק יבוצע עפ"י תכניות מהנדס קונסטרוקטור ופיקוח הנדסי עליון צמוד.

הפרויקט ילווה על ידי אדריכל, קונסטרוקטור, מודד, יועץ קרקע, יועץ חשמל, יועץ אינסטלציה, יועץ בטיחות, יועץ נגישות, יועץ מעליות ,יועץ פיתוח ונוף ועוד.

קבלת אישורים מכיבוי אש, הג"א, חברת החשמל, יובלים, בזק, הרשות המקומית  וכל אישור שיידרש לשם קידום ביצוע הפרויקט.

בהמשך להצעתנו אנו מתחייבים לחזק את בניינכם עפ"י התמ"א ועפ"י התקן  המקובל במדינת ישראל לרעידות אדמה (ת"י 413).

שלבים לביצוע תמ"א 38

חפירה וגילוי יסודות קיימים,
פינוי עפר עודף, עיבוי וחיזוק
היסודות על ידי התחברות
אליהם עם קידוחים וחיבור
דיבלים כימיים.

סיתות טיח ישן מעמודים קיימים
ועיבוי העמודים ע"י
קונסטרוקציית ברזל ויציקת
בטון בכל היקף העמוד.

טיפול בברזל גלוי וחלוד
ומריחה בחומר המונע
המשך קורוזיה.

תוספת של מסגרות בטון
בכול היקף הבניין
ולכל גובהו.

שלבים לביצוע תמ"א 38

חפירה וגילוי יסודות קיימים,
פינוי עפר עודף, עיבוי וחיזוק
היסודות על ידי התחברות
אליהם עם קידוחים וחיבור
דיבלים כימיים.

סיתות טיח ישן מעמודים קיימים
ועיבוי העמודים ע"י
קונסטרוקציית ברזל ויציקת
בטון בכל היקף העמוד.

טיפול בברזל גלוי וחלוד
ומריחה בחומר המונע
המשך קורוזיה.

תוספת של מסגרות בטון
בכול היקף הבניין
ולכל גובהו.

תכנית פינוי-בינוי נועדה לשדרג אזורים עירוניים ישנים או מוזנחים לאזורי מגורים חדישים, מטופחים ומתקדמים, במטרה לשפר את רמת הדיור ואיכות החיים של התושבים לצד ניצול אופטימלי של השטח תוך שמירה על שטחים ירוקים במרכזי הערים.

בביצוע תכנית פינוי-בינוי, דיירי הבניינים באזור הנבחר מתפנים מרצונם לטובת מגורים חלופיים זמניים, שאותם מממנים היזמים. הבניינים הישנים נהרסים, ובמקומם נבנים בנייני מגורים מודרניים, שבהם מקבלים הדיירים דירות חדשות, חדישות וגדולות יותר, עם מפרט טכני עשיר הכולל מעלית, חדרי ביטחון, מחסנים, מקומות חניה פרטיים, חדרי שירות ועוד.

בשטחים המוכרזים כמתחמי פינוי בינוי, ניתנות תוספות של זכויות בנייה והטבות מיסוי לדיירים, המעודדות את היציאה למהלך המשותף של היזם והדיירים.

תכנית פינוי-בינוי נועדה לשדרג אזורים עירוניים ישנים או מוזנחים לאזורי מגורים חדישים, מטופחים ומתקדמים, במטרה לשפר את רמת הדיור ואיכות החיים של התושבים לצד ניצול אופטימלי של השטח תוך שמירה על שטחים ירוקים במרכזי הערים.

בביצוע תכנית פינוי-בינוי, דיירי הבניינים באזור הנבחר מתפנים מרצונם לטובת מגורים חלופיים זמניים, שאותם מממנים היזמים. הבניינים הישנים נהרסים, ובמקומם נבנים בנייני מגורים מודרניים, שבהם מקבלים הדיירים דירות חדשות, חדישות וגדולות יותר, עם מפרט טכני עשיר הכולל מעלית, חדרי ביטחון, מחסנים, מקומות חניה פרטיים, חדרי שירות ועוד.

בשטחים המוכרזים כמתחמי פינוי בינוי, ניתנות תוספות של זכויות בנייה והטבות מיסוי לדיירים, המעודדות את היציאה למהלך המשותף של היזם והדיירים.

צור קשר